Gewapend, met kennis van beton

Betonwerken 

Betonwerken is een sterke poot van Nieuwenhuizen Daandels. Immers, geen bouwwerk zonder goed fundament. Onze kracht zit vooral in de bekistingsystemen, waarvan het materieel en de werkzaamheden in eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd. En in onze gespecialiseerde mensen, die hier optimaal mee kunnen werken.

Elk onderdeel van een compleet betonwerk kent zijn eigen discipline. Belangrijk is dat deze disciplines in de uitvoering goed op elkaar aansluiten. Nieuwenhuizen Daandels is één van de weinige bedrijven in Nederland die, onafhankelijk in de markt, grote en complexe betonwerken kan berekenen en uitvoeren. Voor wegenbouwers, en bouwers die zelf deze discipline niet beheersen. Niet voor niets wordt Nieuwenhuizen Daandels met regelmaat ingezet voor het uitvoeren van uiteenlopende betonwerken. Waarbij we verschillende alternatieven overwegen, om een bouwwerk prijstechnisch zo gunstig mogelijk uit te voeren. Uiteraard zonder in te leveren op kwaliteit.

Nieuwenhuizen Daandels heeft een grote expertise op het gebied van bekistingen. Deze is terug te zien in de door ons gerealiseerde projecten, zoals hoogwaterkeringen, bruggen, tunnels en parkeerkelders. Projecten waarvan de bekisting een cruciaal onderdeel vormt. Onze opdrachtgevers profiteren van alle vakmanschap en kennis die door de jaren heen is opgedaan.

Zo ontwikkelden wij systemen die – ten opzichte van prefab-systemen – goedkoper zijn én beter doordacht voor uw project. Daarmee kunnen we de bekisting soepeler en sneller inzetten.

Geert Schenkels

Bedrijfsleider KWS Infra BV

 
“Afgelopen twee jaar hebben wij gezamenlijk met Nieuwenhuizen Daandels gewerkt aan de ondertunneling op het Koninginneplein te Venlo. Formeel was Nieuwenhuizen Daandels onze onderaannemer. Echter vanaf het begin van het werk hebben we gezamenlijk opgetrokken en als volwaardige partners samengewerkt. Onderling meerwerk kwam niet aan de orde alleen “best for project”, wat resulteerde in een geweldige werksfeer met de daarbij behorende resultaten en kwaliteit.”