Werkwijze

Duurzaamheid
Als ontwikkelaar wil Nieuwenhuizen Daandels een belangrijke rol spelen in het zetten van grote stappen op het gebied van duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld woningen, kantoren of scholen te bouwen die veel minder energie vragen en woningen en gebouwen de restvraag zelf op te laten wekken. Maar ook door een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en leefomgeving van de woning. En in de flexibiliteit ervan. Woningen en gebouwen die gemakkelijk uit te breiden zijn, gaan immers vele generaties langer mee. Dit alles uiteraard wel in een financieel aantrekkelijk plaatje. Wij vinden duurzaamheid iets dat je samen doet. Het begint bij de bouwer, maar moet ook gedragen worden door de gebruikers.

Ketensamenwerking
Nieuwenhuizen Daandels kan met recht een bouwmanager worden genoemd. Actief betrokken, bij alle fasen en alle aspecten van het bouwproces. Bij iedere vraag zoeken we naar de best passende partners. Samenwerking binnen de keten, daar gaan we voor. Ieder werkt vanuit zijn kwaliteiten en zo versterken we elkaar. Wij brengen alle disciplines - bijvoorbeeld op het gebied van financiering en duurzaamheid en gebouwonderhoud- samen. Het liefst zo vroeg mogelijk in het proces. Alleen zo kom je tot de beste oplossing. Het gaat hierbij om de "Total Cost of Ownership" ofwel wat kost een gebouw de gebruiker uiteindelijk ieder jaar. 

Resultaatgericht bouwen en onderhouden
Nieuwenhuizen Daandels bouwt en onderhoud als sinds jaar en dag de gebouwen van een aantal trouwe klanten. Deze groep van gebouweigenaren groeit ieder jaar. Meer en meer zijn wij ons aan het toeleggen op het onderhouden van gebouwen die wij ook zelf gebouwd hebben. Zo kunnen er al in de ontwerp- en bouwfase keuzes gemaakt worden in materialen, installaties en detailleringen, die later tijdens de gebruikersfase hun voordeel opleveren door een goedkoper onderhoud en voor de gebruiker lagere energiekosten.

Kostenbewust
Scherp zijn op prijs en kosten heeft bij Nieuwenhuizen Daandels alle aandacht. Uiteraard zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Actuele product-, markt- en uitvoeringskennis zorgen dat wij onze opdrachtgevers perfect kunnen adviseren. Samen met onze partners gaan we voor het beste resultaat